Zázemí

ZÁZEMÍ V MILÍČOVSKÉM LESE

Milíčovský les, který se nachází mezi Jižním Městem a dálnicí, je součástí menšího přírodního parku Botič-Milíčov. Celý les je součástí památky Milíčovský les a rybníky. V současné době
představuje Milíčovský les zachovalý porost listnatého lesa s jen několika místy, kde byl vysázen smrk. Z dřevin převládá dub, lípa a habr. Les je domovem řady živočichů, ze savců zde žije lesní zvěř, také zde můžete spatřit ježka západního, rejska, veverku a
norníka rudého. Místní rybníky jsou domovem vodních ptáků a
významným útočištěm obojživelníků a plazů. Často je zde možné pozorovat ledňáčka lovícího malé rybky.

LMK využívá, jako své zázemí, dřevěný srub, který se nachází nad Milíčovským rybníkem naproti dětskému hřišti. Takovéto zázemí představuje pro náš klub útočiště při velké nepřízni počasí, ale i pro každodenní odpočinek po obědě nebo činnosti, které vyžadují interiér. Srub je vytápěn kamny.  Voda určena k běžné hygieně je pravidelně dovážena. Na pozemku se nachází kompostovací toaleta.

Blízko zázemí klubu jsou v ohradách k vidění pasoucí se koně, ale i prasata, slepice a další domácí zvířata. V nedalekém rybníku jsou pro děti velkou atrakcí divoké kachny, labutě a další vodní ptactvo. Přímo naproti srubu je dětské hřiště s dřevěnými herními prvky.

Náš lesní klub je dobře dostupný ze stanice metra Háje – cca
15 min. chůze sídlištěm do ulice K Milíčovu, dále pak lesem podél Milíčovského rybníka nahoru do lesa.