Lidé

Koordinátorky:

Radka Slavíčková, DiS.
Barbora Šrámková, DiS.

Lektoři klubu:

Michala Melišová *1981

Klub v Milíčovském lese: PO-ÚT
Od mládí jezdívala jako oddílová vedoucí na tábory. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze a věnovala se výzkumu etologie (chování zvířat) a welfare zvířat (konkrétně zlepšení podmínek ustájení zvířat ve velkochovech). Mimo to pracovala ve dvou neziskových organizacích na ochranu zvířat, v jedné z nich působí dodnes. Kouzlo a výhody lesní školky objevila „na vlastní kůži“ jako máma, když její syn (dnes už školák) lesní školku před několika lety navštěvoval. Její dcera bude od září 2020 chodit MEZI STROMY. Práce s dětmi je pro ni zdrojem radosti a inspirace. Nepřestává žasnout nad dětmi s jejich nekonečnou zvědavostí a nadšením z věcí, které jsou pro nás dospělé už často samozřejmostí, a nad tím, že děti opravdu žijí „tady a teď“, což je dovednost, kterou se také řada z nás v dospělosti snaží složitě nalézt zpět. Děti se snaží vést k samostatnosti, respektu k živým tvorům a k přírodě jako takové. Ráda s dětmi tvoří a hraje hry, ale i jim zároveň nechává prostor pro nalezení si vlastní zábavy, pro fantazijní hry a objevování rozmanitého přírodního okolí, kde se mohou vyřádit, zakřičet si a čas od času se i pořádně zabahnit. Po rodičovské dovolené ji srdce táhlo k dětem, protože věří, že děti, které získají kladný vztah k přírodě, jsou naší budoucností. Váží si toho, že může vést malé kamarády na cestě za dobrodružstvím a poznáním.

Eliška Dubská *1992

Klub v Milíčovském lese: PO-ÚT
Vystudovala Obchodní akademii v Chrudimi, poté rok studovala pomaturitní jazykovou školu. Pracovala jako au-pair ve Francii. Po návratu nastoupila na vysokou školu, kterou po roce ukončila. Hned poté začala pracovat jako marketingový specialista, kde ale velmi brzy zjistila, že tohle není práce, která by ji naplňovala. V rámci hledání své vlastní cesty pracovala také v bezodpadovém obchodu a odjela do Norska pracovat do horského hotelu. Téměř celý život strávila na vesnici nebo obklopená přírodou a domácími zvířaty. Pravidelně jezdila jako vedoucí na dětské tábory. Baví ji trávit co nejvíc času venku, jedno jestli na kole nebo jen na procházce. Ráda se věnuje dětem, s kterými může trávit čas v přírodě.

Milan Pokorný *1988

Klub v Milíčovském lese: ST-ČT
Původem z Benešova u Prahy, kde se narodil a vyrůstal. Do Prahy ho přivedla střední škola zaměřená na Informační Technologie a později studium sociální a masové komunikace. Je dětským průvodcem, který díky svému empatickému přístupu pomáhá dětem volně a přirozeně formovat a utvářet jejich osobnost. Podporuje rozvoj kritického myšlení, kreativitu a přirozené talenty, které jsou základem pro individuální rozvoj. Učí děti týmové spolupráci a rozšiřuje jejich schopnosti v oblasti leadershipu a sebereflexe. Environmentální výchovou vede děti k pozitivnímu vztahu k přírodě i k sobě samým. Díky práci v lesní třídě má s dětmi bohaté zkušenosti a ví, jak důležité je dětem naslouchat a dát jim pocit bezpečí a přijetí. Svůj volný čas věnuje především osobnímu rozvoji, neurovědám a budování mezilidských vztahů v propojení s efektivní komunikací. Jako motorkáři a bývalému parašutistovi mu není cizí vystupovat ze své komfortní zóny a tím také posouvat svou optimistickou vizi o budoucnosti. Je rovněž předsedou „Klubu pro předškolní vzdělávání“ pod záštitou „České manažerské asociace“, kde se věnujeme technickému vzdělávání a budování vůdčích schopností dětí. V roce 2018 dokončil akreditační program pro získání licence ACC (Associate Certified Coach) od ICF (International Coach Federation). Má odkoučováno přes 300 hodin a zaměřuje se na mladé talenty a rodiče.

Aneta Mrkvová *1981

Klub v Milíčovském lese: ST-ČT
Vystudovala pedagogickou fakultu, rok pracovala jako dobrovolnice v Německu, organizovala česko-německá setkávání mládeže, byla nadšenou jazykovou animátorkou. Pak se vrátila do Čech a vrhla se do víru školství na jednom pražském gymnáziu. Po nějaké době odešla na rodičovskou dovolenou a je moc vděčná za tento dar, který prostřednictvím svých dětí dostala. Během svého těhotenství chodila na cvičení pro těhotné, absolvovala lektorský kurz a cvičení pro těhotné, které pak sama vedla. Objevila alternativní pedagogické přístupy: Montessori a Waldorf. Waldorfská pedagogika ji zaujala a začala chodit se svými dětmi do waldorfského mateřského centra, které je součástí waldorfské školky. Časem spolu s dalšími dobrovolnicemi začala toto mateřské centrum vést. Absolvovala kurz Respektovat a být respektován. Účastnila se kurzu Intuitivní pedagogiky a vytváření komunit podle S. Pecka. Úzký kontakt s přírodou ji dovedl až mezi nás do „lesní školky“. Líbí se jí kombinace bytí s dětmi ve volné přírodě, společné tvoření a objevování.

Michal Švec *1985

Klub v Milíčovském lese: PÁ
Vystudoval průmyslovku v Mostě a magisterské studium na strojní fakultě ZČU v Plzni. Několik let pracoval na pozici projektanta-konstruktéra v mezinárodní firmě. Práce ho však nenaplňovala a přišel impuls najít smysluplnější uplatnění v životě. Začaly ho přitahovat alternativní směry vzdělávání, psychologie a osobní rozvoj. Absolvoval několik sebezkušenostních výcviků, včetně rodinných konstelací, a profesionální koučovací program dle nejmodernějších poznatků neurověd. Od roku 2017 pomáhá lidem jako kouč na volné noze rozpoznat jejich talent a realizovat se v osobním i profesním životě. Má zkušenosti s průvodcovstvím dětí z jiných lesních klubů a prací instruktora outdoor-akcí založených na metodě zážitkové pedagogiky. Jeho vášní je mírumilovné bojové umění aikidó, kterému se věnuje již několik let, a pomáhá také s vedením tréninků dospělých i dětí od 5-16 let. Rád tráví čas v přírodě a děti jsou mu velkou inspirací. Baví ho podporovat je v jejich přirozeném rozvoji s dostatkem volné hry a pohybu venku. Respektující přístup je mu blízký.

Mgr. Monika Schmidtová *1983

Klub v Milíčovském lese: PÁ
Vystudovala Pegagogickou fakultu na UK Čj a Nj. Mimo jiné je absolventkou kurzů Něžná náruč rodičů pod vedením E. Kiedroňové – Česká škola Frankfurt, seminář k problematice autismu – hra s dětmi a strukturované učení. Vedla skupinu předškolních a školních dětí v České škole Frankfurt. Dále pracovala na pozici lektorky lyžování a asistentky vychovatelky, organizovala hry a volný čas dětí, vedla dětský sbor. Také působila jako dobrovolník při Canisterapii, celodenně pečovala o duševně a fyzicky postižené. Několik let působila v amatérském divadelním spolku Temus Lamus. Hraje na klavír, zobcovou flétnu a kytaru.