Pravidla pobytu v lese

V lese se snažíme chovat tiše.

Odpadky odhazujeme pouze do koše, popřípadě si je odnášíme s sebou.

Živé tvory, kteří přímo neohrožují náš život nebo zdraví,
necháváme naživu.

Chováme se ohleduplně ke všem formám života – stromům,
mechovým porostům, květinám apod.

Zůstáváme na dohled dospělého.

Je-li na nás voláno jménem, vždy odpovíme.

Při cestě lesem čekáme na předem domluvených místech.

Pokud máme chuť sníst nějaké lesní plody, poradíme se nejdřív s dospělákem – průvodcem.

Při hře s klackem dáváme pozor, abychom neohrozili ostatní.

Houby zkoumáme jen pohledem.

V lese se držíme pouze dospělých průvodců a kamarádů, se kterými jsme do lesa přišli.