Provoz

Počet a věk dětí: 
15 dětí ve věku 3 – 6 let
Skupina dětí je vždy doprovázena dvěma lektory.

Možnosti docházky:
Je možné se přihlásit k pravidelné docházce v režimu
od 1 do 5 dnů/týden.

Klub v Milíčovském lese je v provozu od
pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod.
 

Klub je určen výhradně členům spolku zapsaného MEZI STROMY. Provoz klubu je hrazen z členských příspěvků, popřípadě darů získaných zřizovatelem.

Výše čl. příspěvků pro šk. rok 2023/24

Zájemce o docházku do klubu MEZI STROMY v Milíčovském lese prosíme o zaslání vyplněné registrace zde