Cíle

Spolek zapsaný MEZI STROMY je dobrovolné hnutí, sdružující členy na základě společného zájmu. Účelem spolku je podpora
životního stylu dětí a rodičů vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím
provozování lesního klubu.