Statutární orgán

Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda, kteří jsou za něj oprávněni jednat, a to samostatně.

Předseda spolku:
Radka Chovancová, DiS.
chovancovaradka@seznam.cz

Místopředseda spolku:
Barbora Šrámková, DiS.
bara.roubalova@volny.cz