Statutární orgán

Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda, kteří jsou za něj oprávněni jednat, a to samostatně.

Předseda spolku:
Radka Slavíčková, DiS.

Místopředseda spolku:
Barbora Šrámková, DiS.