Hlavní myšlenka

Co je lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola je alternativou předškolního vzdělávání, v níž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Děti tráví většinu času v přírodě, a to za každého počasí (samozřejmě s odpovídajícím vybavením). Toto přirozené prostředí představuje ideální prostor pro rozvoj dětské osobnosti ve všech směrech. Práce s dětmi je většinou inspirována změnou ročních období, která je v přírodě snadno pozorovatelná. Pro extrémní nepřízeň počasí bývá připraveno jednoduché vytápěné zázemí (maringotka, týpí, jurta apod.), popřípadě náhradní program (návštěva divadla, knihovny, tělocvičny aj.)

Původ vzniku lesních mateřských škol

První lesní mateřská škola vznikla v polovině 20. století v Dánsku, dále v Norsku a Švédsku. Dnes je tento typ předškolní výchovy
rozšířen v mnoha evropských zemích. V Německu přispělo
k rychlému rozšíření lesních MŠ zejména legislativní uznání a
s tím spojené státní financování. Další lesní MŠ můžeme najít také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, ale i v USA nebo
Japonsku. Také v České republice fungují, a dále postupně
vznikají, nové lesní kluby a LMŠ.

Naše pojetí aneb Lesní mateřský klub MEZI STROMY

LMK MEZI STROMY nabízí každodenní program pro děti v předškolním věku (3–6 let). Děti jsou vždy v péči dvou lektorů. Místo našeho zázemí se nachází v Milíčovském lese nedaleko Milíčovského rybníka cca 15 min. od stanice metra Háje. 
Naším cílem je probouzet a prohlubovat v dětech povědomí o sounáležitosti s přírodou a ročním koloběhem, poznávat a chránit životní prostředí, jehož jsme nedílnou součástí, učit se spolu s dětmi vzájemné toleranci, ohleduplnosti a empatii. Les poskytuje dostatek možností jak pro volnou hru, tak pro činnost řízenou lektorem. Dbáme na přirozený, ale i cílený rozvoj všech klíčových kompetencí, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro doplňující aktivity určené do interiéru, polední klid a extrémní nepřízeň počasí slouží vytápěný srub.
Lektoři využívají komunikačních dovedností, vedoucích k budování vzájemného respektu a partnerství. U dětí tak dochází k samostatnosti, zodpovědnosti a posilování zdravé sebedůvěry. Lektor pomáhá dětem řešit konflikty nenásilně, vyjadřováním jejich pocitů. Nepodporuje soutěživost, nehodnotí, ale poukazuje na to, že každý má své kvality, byť každý někde jinde. 
Kromě každodenního pobytu v přírodě za každého počasí,
klademe důraz na tvořivou práci. Práce s dětmi vychází z právě prožívaných ročních období a je přizpůsobena aktuálnímu počasí. Děti se prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků učí vzájemné spolupráci, rozvíjí své pozorovací schopnosti a poznávají své tělesné hranice. Rozvíjí se tak fantazie a kreativita, procvičí se jemná i hrubá motorika (hry s přírodninami, pohyb v členitém terénu). Dochází k přirozenému otužování, a vzhledem k pobytu na čerstvém vzduchu, i k celkovému pěstování dobré fyzické kondice.