h1
s1
l1  

Hlavní koordinátorky:
Radka Chovancová, DiS.
Barbora Šrámková, DiS.


Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy:
Ing. Václav Nejman
Ing. Petra Fišerová

Lektoři klubu:

Mgr. Monika Schmidtová *1983
Klub v Milíčovském lese: PO-ÚT
Vystudovala Pegagogickou fakultu na UK Čj a Nj. Mimo jiné je absolventkou kurzů Něžná náruč rodičů pod vedením E. Kiedroňové – Česká škola Frankfurt, seminář k problematice autismu – hra s dětmi a strukturované učení. Vedla skupinu předškolních a školních dětí v České škole Frankfurt. Dále pracovala na pozici lektorky lyžování a asistentky vychovatelky, organizovala hry a volný čas dětí, vedla dětský sbor. Také působila jako dobrovolník při Canisterapii, celodenně pečovala o duševně a fyzicky postižené. Několik let působila v amatérském divadelním spolku Temus Lamus. Hraje na klavír, zobcovou flétnu a kytaru.

Pavel Chán *1991
Klub v Milíčovském lese: PO-ÚT
Vystudoval cestovní ruch. K práci s dětmi se dostal na jednom prodlouženém víkendu, kde k němu při cvičení přiběhlo několik chlapců, začali s ním dělat kliky a povídat si. Jednoho dne se mu nechtělo na žádnou přednášku a při společném obědě ho jeden z chlapců poprosil, aby s ním šel na odpolední procházku, byl to pro něj úžasný zážitek. Dětí bylo 10 a od té doby s nimi přicházel denně do kontaktu v zaměstnání i mimo něj. Později přišla první nabídka na soukromý babysitting, kde se staral o 3 sourozence, a za nějaký čas začalo i jeho působení v MEZI STROMY. Zbožňuje pohyb, být s dětmi jako jejich dospělý dozor, nikoliv je poučovat, moralizovat a nastavovat jim nějaký obraz reality. Rád s nimi dovádí po fyzické stránce, běhá, leze, skáče, visí (někdy i hlavou dolů). Baví ho být tak trochu rušivým elementem, což děti moc potřebují, baví ho s nimi fantazírovat, vymýšlet si různé hry, podporovat jejich kreativitu.

Pavla Škvárová *1987
Klub v Milíčovském lese: ST-ČT
Po dlouholetém studiu jazyků (aj a šj) v Liberci a Olomouci se nechala inspirovat dobrovolnickým projektem, který absolvovala ve Španělsku a rozhodla se studovat Mezinárodní soc. a humanitární práci. Během tohoto studia měla možnost blíže nahlédnout do dění ve světě, nejvíce ji pak oslovily předměty týkající se fungování komunit. Postupně se stala komunitně smýšlejícím člověkem, který věří, že nejlepší způsob, jak fungovat v jakékoliv komunitě (planeta, stát, čtvrť, rodina) je autenticita, tedy žít naší vlastní podstatu v rovnováze a harmonii. Proto sama hledá cestu k sobě prostřednictvím osobnostně rozvojových kurzů, zajímá se o intuitivní výtvarné, hudební i taneční techniky, ale také o spiritualitu. Také soukromě doučuje jazyky a do budoucna se plánuje hlouběji ponořit do poznávání alternativních pedagogických směrů. Působila jako lektorka na dětském táboře, kde vyučovala Aj, vymýšlela a realizovala aktivity a celotáborové hry. Práci s dětmi miluje a vidí ji jako příležitost k růstu svému i dětí, které věří, že může inspirovat zkrátka tím, jaká je.

Jana Brajerová * 1973
Klub v Milíčovském lese: ST-ČT
Vystudovala ČZU se specializací na zahradnictví. Od školy se zabývá ekologií, ochranou přírody a tvorbou přírodních zahrad. Po mateřské dovolené absolvovala pedagogický rekvalifikační kurz s cílem vést dětskou skupinu. V současné době studuje waldorfskou pedagogiku, respektující a svobodné přístupy ve výchově dětí. Ctí pravidla a řád prostoru a času. Lesní školku vidí jako výchovu v harmonii přírody, svobodnou a uzdravující. Zažívat roční koloběh v přírodě, tvořit podle ročních období a prožívat roční slavnosti je to, co dětem vytváří „pevné kořeny“ a stabilitu v životě. Ráda čte pohádky, maluje a vyrábí.

Vojtěch Kvíz *1983
Klub v Milíčovském lese: PÁ
Vystudoval SOU obor sportovní, rekondiční masér. Má 10 let praxe v sociální oblasti jako osobní asistent tělesně postižených lidí, koordinátor a půl roční praxi na krizové lince. 14 let praxi v oblasti masáží a rehabilitace a v tomto oboru se neustále vzdělává. Je to jeho práce i koníček. Působil jako praktikant na dětských táborech. Ve svém volném čase se věnuje cvičení jogy a Qigong (či kung). Rád tráví čas v přírodě, poznává nová místa a věnuje se sportovním aktivitám hlavně běhu a jízdě na kole. Považuje se za manuálně a technicky zručného člověka. Práci v lesní školce vnímá jako obohacující a věří, že se vzájemně všichni od sebe něco naučí.

Alice Fránková *1983
Klub v Milíčovském lese: PÁ
Klub v Chuchelském háji: ST-ČT

Vystudovala sociální práci na VOŠ, a ve studiu tohoto oboru pokračuje dál na bakalářském oboru, jen v obohacení o sociální pedagogiku. Pracovala pět let s lidmi s postižením jako asistent a koordinátor práce v chráněné výtvarné dílně. Svoji absolventskou praxi absolvovala u dětí s autismem, dále formou brigády hlídala děti z waldorfské školky a to ji v životě velmi ovlivnilo. Nyní je její životní cesta mateřství, což pro ni představuje spojení lásky a respektu k dětem a k přírodě, která se vším souvisí. Vždy ráda tvořila a poznávala nové kraje, to vše nyní se svojí dcerou, nejvíce volného času ale tráví v přírodě, která nabízí téměř neomezené možnosti. Touto cestou začala směřovat k lesní pedagogice, kde mezi dětmi ve spojení s přírodou cítí, jak vše přirozeně funguje. Člen rodiny je fenka Gerda, u které započíná canisterapeuticky zaměřený kurz.

Gerda *2013
Klub v Milíčovském lese: PÁ
Klub v Chuchelském háji: ST
Gerda v překladu z norštiny znamená ochranitelka. Fenka Gerda vlastně taková ochranitelka dětí je. A hlavně kamarádka. Dělá, co ji baví, být v přírodě a ještě k tomu s dětmi. "Vystudovala" psí školu, která se jmenuje Psi pro život. Tato škola je canisterapeuticky zaměřená. Líbí se jí propojení dětí, přírody, a zvířat. V tomto shledává největší radost, tedy ještě kromě dobrého jídla.

Petra Jakoba Chvalinová *1971
Klub v Chuchelském háji: ST-ČT
Absolvovala gymnázium a zdravotní školu s maturitou, je všeobecná zdravotní sestra. Po ukončení vzdělání nastoupila do Jedličkova ústavu, kde působila jako zdravotní sestra a posléze jako vychovatelka. Poté pracovala v domácí zdravotnické péči. Následovala práce ve Fondu ohrožených dětí v zařízení Klokánek. Zde měla možnost pečovat o děti různého věku včetně miminek. Toto povolání jí přirostlo k srdci. Postupně si vzala z Klokánku do pěstounské péče tři děti, Yvetu (*2001), Esmeraldu (*1999) a Matěje (*2011). Po ukončení mateřské dovolené nastoupila do našeho klubu. Vedle toho pracuje v domácí hlídací službě, kde hlídá miminko. Je absolventka mnoha kurzů z oblasti zdravotní a náhradní rodinné péče. Práce s dětmi jí naplňuje, je kreativní, aktivní a duchovně otevřená.

  r1
 
Webdesign © MEZI-STROMY - 2011 • Realizace P.Chovanec