h1
s1
l1  

Spolek zapsaný MEZI STROMY je dobrovolné hnutí, sdružující členy na základě společného zájmu. Účelem spolku je podpora životního stylu dětí a rodičů vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím provozování lesního klubu.

  r1
 
Webdesign © MEZI-STROMY - 2011 • Realizace P.Chovanec